abalone : loài bào ngư (e-bơ-lố-ni)
abalone : loài bào ngư (e-bơ-lố-ni)Tiếng Anh Phú Quốc5 of 5
The abalone is good for strengthen our health. - Loài bào ngư thì tốt cho việc tăng cường sức khoẻ chúng ta. I can't eat abalone. - Tôi không biết ăn bào ngư. Does she like the abalone soup? - Có phải cô ấy thích ăn súp bào ngư không?

abalone : loài bào ngư (e-bơ-lố-ni)

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/abalone-loai-bao-ngu.html
- Dịch nghĩa: loài bào ngư 
- Từ loại: danh từ 
- Số âm tiết: 03 âm 
- Phiên âm tiếng Việt: e-bơ-lố-ni 
- Phiên âm quốc tế: /æbə'louni/ 
- Hướng dẫn viết: a + ba + lo + ne 
- Ví dụ câu: 
The abalone is good for strengthen our health.
Loài bào ngư thì tốt cho việc tăng cường sức khoẻ chúng ta.
I can't eat abalone.
Tôi không biết ăn bào ngư.
Does she like the abalone soup?
Có phải cô ấy thích ăn súp bào ngư không?

Đăng bình luận

Lên đầu trang