Bài Đăng Mới Nhất
từ vựng, lớp học và tin tức

Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
coral : loài san hô (có-rơ)

coral : loài san hô (có-rơ)

- Dịch nghĩa: loài san hô  - Từ loại: danh từ  - Số âm tiết: 02 âm  - Phiên âm tiếng Việt: có-rơ  - Phiên âm quốc tế: /'kɔrəl/  ...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
holothurian : loài hải sâm (ho-lơ-thiếu-ri-ơn)

holothurian : loài hải sâm (ho-lơ-thiếu-ri-ơn)

- Từ đồng nghĩa: sea cucumber   - Dịch nghĩa: loài hải sâm   - Từ loại: danh từ  - Số âm tiết: 04 âm - Phiên âm tiếng Việt:  ho-lơ-th...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
porcupine fish : loài cá nhím (pó-khiêu-pai phít-sừ)

porcupine fish : loài cá nhím (pó-khiêu-pai phít-sừ)

- Dịch nghĩa: loài cá nhím  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: pó-khiêu-pai phít-sừ  - Phiên âm quốc tế: /...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
sea urchin : loài nhum biển, cầu gai (xi ớ-chơn)

sea urchin : loài nhum biển, cầu gai (xi ớ-chơn)

- Dịch nghĩa: loài nhum biển, cầu gai  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: xi ớ-chơn  - Phiên âm quốc tế: /si:...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
abalone : loài bào ngư (e-bơ-lố-ni)

abalone : loài bào ngư (e-bơ-lố-ni)

- Dịch nghĩa: loài bào ngư  - Từ loại: danh từ  - Số âm tiết: 03 âm  - Phiên âm tiếng Việt: e-bơ-lố-ni  - Phiên âm quốc tế: /æbə'...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
sweet snail : ốc hương (xì-quýt xì-nây-l)

sweet snail : ốc hương (xì-quýt xì-nây-l)

- Dịch nghĩa: loài ốc hương  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: xì-quýt xì-nây-l  - Phiên âm quốc tế: /swi:t ...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
horn snail : loài ốc sừng (hon xì-nây-l)

horn snail : loài ốc sừng (hon xì-nây-l)

- Dịch nghĩa: loài ốc sừng  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: hon xì-nây-l  - Phiên âm quốc tế: /hɔ:n sneil/...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
horn scallop : loài sò mai, còi biên mai (hon xì-có-lợp)

horn scallop : loài sò mai, còi biên mai (hon xì-có-lợp)

- Dịch nghĩa: loài sò mai, còi biên mai  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: hon xì-có-lợp  - Phiên âm quốc tế...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
scallop : loài sò điệp (xì-có-lợp)

scallop : loài sò điệp (xì-có-lợp)

- Dịch nghĩa: loài sò điệp  - Từ loại: danh từ  - Số âm tiết: 02 âm  - Phiên âm tiếng Việt: xì-có-lợp  - Phiên âm quốc tế: /'skɒl...
Tiếng Anh Phú Quốc - Dạy và học tiếng Anh tại nhà & trực tuyến.
blood cockle : loài sò huyết (bờ-lất có-cơ)

blood cockle : loài sò huyết (bờ-lất có-cơ)

- Dịch nghĩa: loài sò huyết  - Từ loại: danh từ  - Số từ: 02 từ  - Phiên âm tiếng Việt: bờ-lất có-cơ  - Phiên âm quốc tế: /blʌd kɔkl/...
Lên đầu trang