document, lộ trình, tài liệu, miễn phí, khoá học giao tiếp tiếng Anh

document, lộ trình, tài liệu, miễn phí, khoá học giao tiếp tiếng Anh

Dưới đây là tài liệu học theo lộ trình khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp cơ bản trong 03 - 04 tháng phù hợp cho người mất căn bản hoặc chưa biết gì về Tiếng Anh muốn học giao tiếp để nghe và nói Tiếng Anh lưu loát.
Học viên có thể tham khảo về lộ trình học tại đây.
Tải về từ vựng theo chủ đề tại đây.
Tải về từ vựng theo động từ tại đây.
Tải về video luyện nghe theo chủ đề trình độ SƠ CẤP tại đây.
Tải về video luyện nghe theo chủ đề trình độ TIỀN TRUNG CẤP tại đây.
Tải về video luyện nghe theo chủ đề trình độ TRUNG CẤP tại đây.
Tải về video luyện nghe theo chủ đề trình độ HẬU TRUNG CẤP tại đây.

KHOÁ GIAO TIẾP CƠ BẢN (4-6 THÁNG)


- Khoá cơ bản phù hợp với học viên chưa biết gì về Tiếng Anh hoặc mất căn bản Tiếng Anh.
- Khoá cơ bản 4-6 tháng tuỳ theo khả năng tiếp thu và thái độ học tập (tham gia lớp + xem lại bài học ở nhà) của mỗi người.
- Sau khi học xong khoá cơ bản, học viên có thể tự tin nói tiếng Anh cơ bản.

* Vui lòng bấm "VÀO ĐÂY" để chuyển đến trang tài liệu của khoá giao tiếp cơ bản.

KHOÁ GIAO TIẾP NÂNG CAO (3-4 THÁNG)


- Khoá nâng cao phù hợp với những bạn đã có căn bản tốt về tiếng Anh hoặc sau khi hoàn thành xong khoá cơ bản.
- Khoá nâng cao 03 tháng sẽ phát triển kỹ năng nghe nói lưu loát. Đặc biệt là kỹ năng nghe theo 4 cấp độ: Sơ cấp, Tiền Trung cấp, Trung cấp, Cao cấp. Yêu cầu học viên hoàn thành các bài nghe đến Trung cấp thì nghe hiểu được đa số câu nói của người bản xứ.
- Sau khi học xong khoá nâng cao, học viên tự tin nói lưu loát 80% - 90% bắng tiếng Anh.

* Vui lòng bấm "VÀO ĐÂY" để chuyển đến trang tài liệu của khoá giao tiếp nâng cao.

KHOÁ GIAO TIẾP CẤP TỐC (30 BUỔI)


- Khoá cấp tốc phù hợp với những bạn không có nhiều thời gian, cần học trong thời gian ngắn nhất có thể để đi làm.
- Khoá cấp tốc 01 tháng (30 buổi) sẽ phát triển kỹ năng nói và phản xạ Hỏi - Đáp.
- Sau khi học xong khoá cấp tốc, học viên tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.

* Vui lòng bấm "VÀO ĐÂY" để chuyển đến trang tài liệu của khoá giao tiếp cấp tốc.