horn scallop : loài sò mai, còi biên mai (hon xì-có-lợp)
horn scallop : loài sò mai, còi biên mai (hon xì-có-lợp)Tiếng Anh Phú Quốc5 of 5
The horn scallop is a special scallop in Phu Quoc island. - Loài sò mai là một loại sò đặc biệt ở đảo Phú Quốc. Customers enjoys eating the horn scallop in Phu Quoc. Du khách thích ăn loài sò mai ở Phú Quốc. Have you ever eaten the horn scallop? - Bạn đã từng ăn loài sò mai chưa?

horn scallop : loài sò mai, còi biên mai (hon xì-có-lợp)

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/horn-scallop-loai-so-mai-coi-bien-mai.html
- Dịch nghĩa: loài sò mai, còi biên mai 
- Từ loại: danh từ 
- Số từ: 02 từ 
- Phiên âm tiếng Việt: hon xì-có-lợp 
- Phiên âm quốc tế: /hɔ:n 'skɔləp/
- Hướng dẫn viết: h + or + n | scal + lop 
- Ví dụ câu: 
The horn scallop is a special scallop in Phu Quoc island.
Loài sò mai là một loại sò đặc biệt ở đảo Phú Quốc.
Customers enjoys eating the horn scallop in Phu Quoc.
Du khách thích ăn loài sò mai ở Phú Quốc.
Have you ever eaten the horn scallop?
Bạn đã từng ăn loài sò mai chưa?

Đăng bình luận

Lên đầu trang