porcupine fish : loài cá nhím (pó-khiêu-pai phít-sừ)
porcupine fish : loài cá nhím (pó-khiêu-pai phít-sừ)Tiếng Anh Phú Quốc5 of 5
We must be careful when catching a porcupine fish. - Chúng ta phải cẩn thận khi bắt cá nhím. The porcupine fish has many long thorns on its body. - Loài cá nhím có nhiều gai nhọn trên cơ thể của nó. How can you catch a porcupine fish? - Bạn có thể bắt được con cá nhím bằng cách nào?

porcupine fish : loài cá nhím (pó-khiêu-pai phít-sừ)

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/porcupine-fish-loai-ca-nhim.html
- Dịch nghĩa: loài cá nhím 
- Từ loại: danh từ 
- Số từ: 02 từ 
- Phiên âm tiếng Việt: pó-khiêu-pai phít-sừ 
- Phiên âm quốc tế: /'pɔ:kjupain fiʃ/ 
- Hướng dẫn viết: por + cu + pine | f + ish (cá) 
- Ví dụ câu: 
We must be careful when catching a porcupine fish.
Chúng ta phải cẩn thận khi bắt cá nhím.
The porcupine fish has many long thorns on its body.
Loài cá nhím có nhiều gai nhọn trên cơ thể của nó.
How can you catch a porcupine fish?
Bạn có thể bắt được con cá nhím bằng cách nào?

Đăng bình luận

Lên đầu trang