king crab : loài cua hoàng đế (kinh cờ-rép)
king crab : loài cua hoàng đế (kinh cờ-rép)Tiếng Anh Phú Quốc5 of 5
The king crab is the biggest crab in the world. - Loài cua hoàng đế là loại cua to nhất trên thế giới. They can't eat a whole king crab. - Họ không thể nào ăn hết một con cua hoàng đế. Where can they catch the king crab? - Họ bắt loài cua hoàng đế ở đâu?

king crab : loài cua hoàng đế (kinh cờ-rép)

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/king-crab-loai-cua-hoang-de.html
- Dịch nghĩa: loài cua hoàng đế 
- Từ loại: danh từ 
- Số từ: 02 từ 
- Phiên âm tiếng Việt: kinh cờ-rép 
- Phiên âm quốc tế: /kiɳ kræb/ 
- Hướng dẫn viết: k + ing | cr + a + b 
- Ví dụ câu: 
The king crab is the biggest crab in the world.
Loài cua hoàng đế là loại cua to nhất trên thế giới.
They can't eat a whole king crab.
Họ không thể nào ăn hết một con cua hoàng đế.
Where can they catch the king crab?
Họ bắt loài cua hoàng đế ở đâu?

Đăng bình luận

Lên đầu trang