tiếng anh giao tiếp hàng ngày - english conversation and communication

tiếng anh giao tiếp hàng ngày - english conversation and communication

Dưới đây là tài liệu giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày

Tài liệu phù hợp với mọi trình độ Tiếng Anh được đầu tư biên soạn có hệ thống, dễ hiểu và bày bản nhất từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp bởi thầy Huỳnh Phong Phú, quản trị viên lập trình website kiêm giáo viên giảng dạy tất cả lớp học hiện có của Tiếng Anh Phú Quốc

Tài liệu phát triển kỹ năng nói, phản xạ Hỏi - Đáp và thay thế kết hợp học từ vựng theo chủ đề giúp học viên bận rộn với công việc không có nhiều thời gian vừa học vừa thực hành trong giờ học trên lớp để đạt được mục tiêu giao tiếp Tiếng Anh rõ ràng và hiệu quả nhất.

Sau khi học xong, học viên tự tin giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

GHÉP TỪ THÀNH CỤM THÀNH CÂU KHẲNG ĐỊNH THÀNH PHỦ ĐỊNH
WORD - PHRASE - SENTENCE FROM AFFIRMATIVE TO NEGATIVE


* Vui lòng bấm vào "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Bảng 26 chữ cái
Download bài học: 6 quy tắc tạo thành một âm tiết
Download bài học: Ghép vần Tiếng Anh
Download bài học: Trọng âm dấu nhấn của từ có 2 âm tiết trở lên
Download bài học: 15 Âm câm
Download bài học: Ghép nhiều từ thành một cụm từ
- Ghép hai động từ. Tải về tại đây
- Ghép với THIS. Tải về tại đây
- Ghép với THESE. Tải về tại đây
- Ghép với THAT. Tải về tại đây
- Ghép với THOSE. Tải về tại đây
- Ghép với AT. Tải về tại đây
- Ghép với IN. Tải về tại đây
- Ghép với INTO. Tải về tại đây
- Ghép với ON. Tải về tại đây
- Ghép với ONTO. Tải về tại đây
- Ghép với BY. Tải về tại đây
- Ghép với BEFORE # AFTER. Tải về tại đây
- Ghép với WHEN. Tải về tại đây
- Ghép với WHILE. Tải về tại đây
- Ghép với WITH. Tải về tại đây
- Ghép với WITHOUT. Tải về tại đây
- Ghép với FOR. Tải về tại đây
- Ghép với SINCE. Tải về tại đây
- Ghép với DURING. Tải về tại đây
- Ghép với ABOUT. Tải về tại đây
- Ghép với FROM. Tải về tại đây
- Ghép với TO. Tải về tại đây
- Ghép với UP TO. Tải về tại đây
- Ghép với FROM ... TO ... Tải về tại đây
- Ghép với BETWEEN ... AND ... Tải về tại đây
- Ghép với EVERY. Tải về tại đây
- Ghép với LAST. Tải về tại đây
- Ghép với AGO. Tải về tại đây
- Ghép với NEXT. Tải về tại đây
- Ghép với LATER. Tải về tại đây
- Ghép với OVER. Tải về tại đây
- Ghép với ABOVE. Tải về tại đây
- Ghép với ACROSS. Tải về tại đây
- Ghép với ALONG. Tải về tại đây
- Ghép với AMONG. Tải về tại đây
- Ghép với AROUND. Tải về tại đây
Download bài học: Ghép nhiều cụm từ thành một câu
Download bài học: Động từ trong một câu đơn
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì HIỆN TẠI ĐƠN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì QUÁ KHỨ ĐƠN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì TƯƠNG LAI ĐƠN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo thì TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WILL - WON'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WOULD - WOULDN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết AM/IS/ARE GOING TO - AM NOT/ISN'T/AREN'T GOING TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WAS/WERE GOING TO - WASN'T/WEREN'T GOING TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết AM/IS/ARE ABLE TO - AM NOT/ISN'T/AREN'T ABLE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WAS/WERE ABLE TO - WASN'T/WEREN'T ABLE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WILL BE ABLE TO - WON'T BE ABLE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết CAN - CAN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết COULD - COULDN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết MAY - MAY NOT
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết MIGHT - MIGHT NOT
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết MUST - MUSTN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết HAVE TO, HAS TO - DON'T HAVE TO, DOESN'T HAVE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết HAD TO - DIDN'T HAVE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết WILL HAVE TO - WON'T HAVE TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết SHALL - SHAN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết SHOULD - SHOULDN'T
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết HAD BETTER - HAD BETTER NOT
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết OUGHT TO - OUGHT NOT TO
Download bài học: Chuyển đổi câu khẳng định thành câu phủ định theo động từ khiếm khuyết NEED (TO) - NEEDN'T (TO)

CHÀO HỎI VÀ TỰ GIỚI THIỆU (GREETING AND INTRODUCTION)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Chào và tự giới thiệu bản thân
Download bài học: Chào và tự giới thiệu người khác
Download bài học: Chào buổi sáng
Download bài học: Chào buổi chiều
Download bài học: Chào buổi tối
Download bài học: Chúc ngủ ngon
Download bài học: Chào tạm biệt
Download bài học: Chào theo kiểu lâu quá không gặp
Download bài học: Hẹn gặp bạn sau
Download bài học: Hẹn gặp bạn ngày mai
Download bài học: Hẹn gặp bạn lần sau
Download bài học: Hẹn gặp lại bạn

CÂU ĐỀ NGHỊ (SUGGESTION STATEMENTS)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Chúng ta hãy ...
Download bài học: Tôi đề nghị là ...
Download bài học: Thật là ... để
Download bài học: Bạn có muốn ...?
Download bài học: Tại sao bạn (chúng ta) không ...?
Download bài học: Vậy còn ...?
Download bài học: Bạn có vui lòng ...?
Download bài học: Bạn có phiền ...?

CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐÚNG - SAI (YES-NO QUESTIONS)


QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI - TƯƠNG LAI (PAST-PRESENT-FUTURE TENSES)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Hiện tại đơn - Đặt câu hỏi với IS
Download bài học: Hiện tại đơn - Đặt câu hỏi với ARE
Download bài học: Hiện tại đơn - Đặt câu hỏi với DO
Download bài học: Hiện tại đơn - Đặt câu hỏi với DOES
Download bài học: Quá khứ đơn - Đặt câu hỏi với WAS
Download bài học: Quá khứ đơn - Đặt câu hỏi với WERE
Download bài học: Quá khứ đơn - Đặt câu hỏi với DID
Download bài học: Tương lai đơn (Tương lai xa) - Đặt câu hỏi với WILL
Download bài học: Hiện tại tiếp diễn - Đặt câu hỏi với IS/ARE
Download bài học: Quá khứ tiếp diễn - Đặt câu hỏi với WAS/WERE
Download bài học: Tương lai tiếp diễn - Đặt câu hỏi với WILL
Download bài học: Hiện tại hoàn thành - Đặt câu hỏi với HAVE/HAS
Download bài học: Quá khứ hoàn thành - Đặt câu hỏi với HAD
Download bài học: Tương lai hoàn thành - Đặt câu hỏi với WILL
Download bài học: Phân biệt giữa các thì với chủ từ THERE

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT (MODAL VERBS)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Động từ khiếm khuyết WILL, WOULD
Download bài học: Động từ khiếm khuyết TOBE GOING TO
Download bài học: Động từ khiếm khuyết TOBE ABLE TO
Download bài học: Động từ khiếm khuyết CAN, COULD
Download bài học: Động từ khiếm khuyết MAY, MIGHT
Download bài học: Động từ khiếm khuyết MUST
Download bài học: Động từ khiếm khuyết HAVE TO, HAS TO, HAD TO, WILL HAVE TO
Download bài học: Động từ khiếm khuyết SHALL, SHOULD
Download bài học: Động từ khiếm khuyết NEED, NEED TO

CÂU HỎI TRẢ LỜI THEO TỪ HỎI (WH QUESTIONS)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHAT
Download bài học: Đặt câu hỏi với HOW
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHY
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHEN
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHERE
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHO
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHOSE
Download bài học: Đặt câu hỏi với WHICH

07 LOẠI CÂU SO SÁNH (SEVEN TYPES OF COMPARED SUBJECT SENTENCES)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: So sánh kém
Download bài học: So sánh bằng
Download bài học: So sánh không bằng
Download bài học: So sánh hơn
Download bài học: So sánh nhất
Download bài học: So sánh tịnh tiến (càng ... càng ...)
Download bài học: So sánh bội số (gấp ... lần)

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC (IRREGULAR VERBS)


* Vui lòng bấm "Download" để tải tài liệu về thiết bị của bạn.
Download bài học: Động từ Bất Quy Tắc là gì ?
Download bài học: Phân biệt động từ Bất Quy Tắc và Có Quy Tắc
Download bài học: Bảng động từ Bất Quy Tắc của Tiếng Anh